Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok

Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárodný  projekt. Vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992. Úzko súvisí s prijatím Národného programu podpory zdravia v SR.

 

Obrázok

 

Naša základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach sa zapojila do projektu v roku 2001. Organizujeme rôzne akcie, podujatia, súťaže a výstavy, ktoré podporujú telesné a duševné zdravie detí a environmentálne myslenie. Mnohé z nich sa stali tradíciou pre záujem nielen našich žiakov, pedagógov, ale aj detí z materských škôl. Koordinátorom projektu je Mgr. Linda Medúzová.

 

 

V rámci projektu je zdravie chápané ako súhrn telesných, duševných a spoločenských vplyvov vrátane vplyvu životného prostredia.

 

 

 

Cieľom projektu:

Obrázok

je motivovať čo najviac žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov k ochrane svojho zdravia. Jednotlivec má možnosť robiť niečo pozitívne pre svoje zdravie.

 

 

 

Sekcie projektu:

Obrázok

 

 

 

1.Národný program prevencie obezity 
2.Duševné zdravie, humanizácia výchovného štýlu
3.Dentálna prevencia a hygiena - Zdravý úsmev
4.Výchova k manželstvu a rodičovstvuObrázok
5.Environmentálna výchova

 

 

 

Najnovšie aktivity na škole:

 

29. 11. - 3. 12. - Týždeň správnej životosprávy. Žiaci sa zúčastnili besedy o pyramíde zdravej výživy. Deviataci pre všetkých pripravili dotazník, ktorý aj sami vyhodnotili.

 

Obrázok

 

Výstava "Z darov Zeme" - už tradičné podujatie, pri ktorom má fantázia a tvorivosť dvere otvorené. Tento rok bola 11. - 15. októbra a niesla sa v duchu Halloweenu. Neznamená to však, že zabudneme na zdravú výživu, pretože 16. október bol vyhlásený za Svetový deň zdravej výživy. Máme pre Vás vymyslené súťaže (samozrejme aj ceny).

 

Obrázok

 

Ponuka súťaží:

Najoriginálnejšia vyrezávaná tekvica

Najkrajšie aranžovanie

Najzaujímavejšia striga alebo strigôň

(z ľubovoľného materiálu) nie je povolené vystavovať osoby

Najzaujímavejší jesenný plod

 

 

Obrázok

 

 

Súťaž pre žiakov 1. stupňa:

Plagát na tému "Zdravie a zdravý životný štýl"

 

Súťaž pre žiakov 2. stupňa: Reklamný spot na tému "Zdravie, pohyb, zdravý produkt"

(Vy vymyslíte, zrežírujete, vyberiete hercov a my natočíme)

 

Výsledky už máme. Vy sa ich dozviete 6. decembra a zároveň ich zverejníme na webe.

 

Zostáva nám však vyhodnotiť reklamný spot. Hlasovanie sa spúšťa . . .práve teraz.

 


 

 

 

Obrázok